Home > Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer:
Arie Blok spant zich in voor een zorgvuldige en actuele weergave van de gegevens in al haar (online) communicatie. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen ten gevolge van typefouten of anderszins of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Arie Blok geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook is Arie Blok niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar via hyperlinks of anderszins verwezen wordt.

Haftungsausschluss:
Arie Blok engagiert sich für eine sorgfältige und aktuelle Darstellung der Daten. Für eventuelle Ungenauigkeiten infolge Tippfehler oder auf andere Weise oder für veraltete Informationen übernimmt Arie Blok keine Haftung für etwaige daraus resultierende Konsequenzen. Arie Blok ist auch nicht verantwortlich für den Inhalt der Websites, auf die mittels Hyper-link oder auf andere Weise, verwiesen wird.

Disclaimer:
Arie Blok has made serious efforts in a careful and up-to-date representation of all data in her (online) communication. Nevertheless, should any inaccuracies occur, due to typos or otherwise or if the information is no longer current, Arie Blok will not accept any liability for the resulting consequences. Furthermore Arie Blok is not responsible for the content of websites to which reference is made through hyperlinks or otherwise.

Back to Top