Home > Extra > Weetjes > Hondenrassen

Hondenrassen

Hondenrassen

Een hondenras is een groep honden met in uiterlijk en gedrag overeenkomstige eigenschappen. Een hondenras ontstaat doordat mensen selectief op deze kenmerken fokken. Momenteel kennen wij in Nederland ongeveer 350 verschillende rassen.

Oorspronkelijk werden honden vooral geselecteerd op het vermogen om bepaalde taken uit te voeren, het hoeden van vee, het assisteren bij de jacht, de bewaking van huis en erf. Daarbij werd gelet op zowel mentale als fysieke eigenschappen, maar vooral op de eerste. Zo is een sterke jachtdrift belangrijk voor een jachthond, maar hetzelfde gedrag is voor een waakhond juist ongewenst.

Op de Canex Dynamic verpakkingen vindt u foto’s van de volgende rashonden:

hondenrassen-1

Back to Top